Accés a CFGM / CFGS – Universitat

Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

Curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. El curs consta de 200 hores, repartides en 8 setmanals.

Horaris de matí o tarda/vespre, els quals faciliten a l’alumne compaginar-los amb la vida laboral.

Les classes  són presencials i la docència de les assignatures, tan comunes com específiques , en grups reduïts d’un màxim de 8 alumnes per classe.

El preu del curs inclou tot el material.

Grau superior

Accés a la universitat

Curs de 200 hores per preparar  les proves d’accés a la Universitat per a Majors de 25 anys, més grans de 45 anys, o selectivitat (PAU/LOE), en grups reduïts d’un màxim de 8 alumnes per classe. Totes les assignatures  són  presencials, tant de la fase comuna com de la fase específica.

 El curs va dirigit a aquells alumnes que volen accedir a la universitat, com que fa temps que van deixar els seus estudis, necessiten ajuda per tornar a agafar l’hàbit d’estudiar i per recuperar els continguts, teòrics i pràctics, de totes les matèries de les quals s’han d’examinar.

Horaris de matí  o  tarda/vespre, els quals faciliten a l’alumne compaginar-los amb la vida laboral i/o familiar.

El preu del curs inclou tots els materials.

Selectivitat

A les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys pot presentar-s’hi  qui compleixi  els requisits següents:

1. Tenir  25 anys abans de l’1 d’octubre de l’any  que es convoquen les proves.

2. No tenir superades les PAU o equivalent.

3. No tenir  cap títol de tècnic superior de formació professional d’arts plàstiques, disseny, d’esports o equivalent.

4. No tenir cap titulació universitària.

 

Assignatures de la fase general: aquestes assignatures són comunes per a tots els aspirants.

1. Comentari de text

2. Llengua catalana

3. Llengua castellana

4. Llengua estrangera (anglès)

Assignatures de la fase específica: cal triar-ne dues segons l’itinerari universitari que es vulgui seguir. Aula28 imparteix les següents perquè són les més comunes i permeten accedir a la majoria de carreres universitàries.

– matemàtiques i química: ciències, ciències de la salut, enginyeries, arquitectura…

– història contemporània i geografia: ciències socials i jurídiques, art, humanitats…

Accés a la Universitat