Reforç de primària

Oferim classes tant en grups reduïts (màxim 4 alumnes), com individuals, segons les necessitats de cada alumne.

Si cal, ens posem en contacte amb els tutors dels alumnes, (sempre amb el consentiment dels pares), per tal de coordinar las tasques i treure el màxim rendiment del reforç que fem.

Ensenyem als alumnes tècniques d’estudi perquè siguin cada vegada més autònoms i aprenguin a planificar-se la feina.

Classes Particulars